Contract de împrumut

Împrumutul de consumație este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau…

Contract de donație

Donația este un contract prin care o persoană, numită donator, transmite în mod gratuit și,…

Contract de schimb imobiliar

Noul cod civil definește contractul de schimb, în cadrul Art. 1763, ca fiind acel act…

Contract de întreținere

Contractul de întreținere este actul prin care o parte se obligă să efectueze prestațiile necesare…

Contract de partaj

Partajul este o operațiune juridică prin care se pune capăt stării de proprietate comună sau…

Contract de închiriere

Contractul de închiriere este înscrisul prin care o persoană se obligă să-i asigure alteia folosința…

Act de dezlipire

Acte necesare actele de identitate ale părților (carte de identitate, pașaport); acte de proprietate (contract…

Contract de comodat auto

Contractul de comodat auto sau împrumutul de folosință al unei mașini este un contract prin…

Contract de comodat locuință

Împrumutul de folosință (comodatul) este un contract prin care o persoană, numită comodant, remite spre…

Contract de ipotecă

Acte necesare acte de identitate părți; acte de proprietate asupra bunului ce face obiectul tranzacției…

Contract de rentă viageră

Prin contractul de rentă viageră, o persoană, numită credirentier, înstrăinează un bun sau plătește o…

Contract de vânzare-cumpărare imobil

Vânzarea unui bun imobil este contractul prin care o persoană transmite alteia proprietatea unui teren,…