Biroul Notarial Laura Andronache și-a început activitatea în prima parte a anului 2010 ca birou individual și este înregistrat la Curtea de apel Bacău în baza Legii 36/1995 a notarilor publici și activității notariale.

Ca organizare, biroul este unul individual, în cadrul căruia își exercită activitatea un singur notar public și personalul auxiliar conform legii.

Notarul public titular al biroului este doamna Laura Andronache din cadrul Camerei Notarilor Publici Bacău și membră a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

Doamna Laura Andronache deține o experiență de douăzeci de ani ca jurist, ocupând funcții de consilier juridic până în anul 2010, când, în urma unui concurs de admitere, este numită în funcția de notar public prin Ordin al Ministrului Justiției.

Prin nivelul de pregătire, prin experiența acumulată în cursul anilor precum și prin documentarea la zi legată de modificările legislative recente vă asigurăm servicii de înaltă calitate, profesionalism și operativitate.

Suntem un birou notarial în cadrul căruia pasiunea pentru lucrul bine făcut, competitivitatea, confidențialitatea și spiritul de echipă sunt câteva principii ale căror efecte se transpun în oricare act notarial conceput și finalizat de noi.

Ne exercităm profesia cu demnitate și integritate, una dintre misiunile noastre fiind aceea de a evita litigiile între părți, tocmai de aceea consiliem cu bună credință, inspirați din principiul echității și conduși după lege. Bazându-ne pe un dialog deschis, lucrând cu prudență și studiind cu tenacitate, găsim cele mai bune soluții pentru Dumneavoastră.

Dacă soluția potrivită presupune aportul unor specialiști din alte domenii, vă putem recomanda avocați, experți evaluatori, experți cadastrali și firme de traducători autorizați care, alături de noi, vă vor sprijini în finalizarea proiectelor Dumneavoastră.

Biroul notarial Laura Andronache va oferă următoarele servicii:

– Consultații juridice notariale (scrise sau orale)

– Dezbateri succesorale

– Testamente

– Contracte de vânzare / donație / schimb / întreținere

– Contracte de partaj / dezmembrare / alipire

– Contracte de ipotecă mobiliară sau imobiliară

– Contracte de închiriere / comodat

– Declarații autentice

– Procuri speciale / generale / judiciare

– Alte documente