Informarea corectă a utilizatorilor acestui site este importantă pentru noi, așa că o să-ți explicăm în detaliu, în rândurile care urmează, ce date colectăm de la tine, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile tale în acest context.

E important de spus la ce ne referim când folosim expresia DATE PERSONALE – orice dată despre o persoană fizică, care poate duce, direct sau indirect, la identificarea persoanei respective. Sunt incluse aici Numele, orice Număr de Identificare, orice informații despre Localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

Legat de ACORD, în contextul colectării și folosirii datelor tale, am luat toate măsurile tehnice pentru ca tu să ne poți oferi acest acord în deplină cunoștință de cauză, de la prima și până la ultima ta interacțiune cu acest site.

1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

Biroul Individual Notarial Laura Andronache în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web www.notarpiatraneamt.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web www.notarpiatraneamt.ro.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, Biroul Individual Notarial Laura Andronache are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Societatea noastră se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.notarpiatraneamt.ro, așa cum prevăd dispozițiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare (art.12)
  • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
  • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
  • Dreptul de opoziție (art.15);
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
  • Dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizata de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite de Biroul Individual Notarial Laura Andronache în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta / notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site.

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizați.

2. Scopul colectării datelor

  • oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;
  • pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați solicitat în sistem on-line și a vă furniza informații suplimentare cu privire la acestea;
  • transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing.

Biroul Individual Notarial Laura Andronache nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de bună credință, că legislația ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății societății noastre.

3. Securitatea datelor colectate și procesate

Biroul Individual Notarial Laura Andronache utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare.

Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectam date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicam în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

4. Definiții

Date cu caracter personal:

Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea:

Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator:

Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.