Contractul de închiriere este înscrisul prin care o persoană se obligă să-i asigure alteia folosința temporară, totală sau parțială a unei suprafețe locative în schimbul unei sume de bani (“chiria”).

Contractul de închiriere se înregistrează la organele fiscale teritoriale și trebuie să cuprindă în mod obligatoriu date precum valoarea chiriei lunare sau locul și condițiile în care se realizează primirea și restituirea cheilor.

Acte necesare

Pentru locator

  • act de identitate
  • certificat de căsătorie
  • act de proprietate (după caz: contract vânzare-cumpărare, proces verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă cu raport de expertiza și schița anexa, titlu de proprietate, certificat de moștenitor);
  • documentația cadastrală a bunului imobil ( planul de amplasament și delimitarea imobil, respectiv planul releveu), întocmită de un  autorizat și vizat de OCPI competent;
  • încheierea de intabulare a dreptului de proprietate;

Pentru locatar

  • act de identitate
  • pentru persoanele juridice, actele de funcționare