Onorariile biroului notarial sunt stabilite în sumă fixă sau procentual, funcție de valorile din act, conform ordinului M.J. nr 46/C/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 133/22.02.2011. Tarifele se percep în raport de complexitatea actului, de durata serviciului, de cazuistica pe care o implică speța. Având în vedere complexitatea operațiunii de taxare, aceasta se va efectua numai de către notarul public, după o discuție prealabila cu partea contractuală.

Stimați clienți, vă informăm că toate lucrările efectuate în afara programului de lucru presupun perceperea unor tarife majorate.

Pentru a evita orice neplăceri vă rugăm să vă informați la depunerea actului în legătură cu costul acestuia.

Operațiuni care beneficiază de reducere de onorariu

15%  pentru actele în care avocații sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai bunului
30% pentru actele încheiate în cadrul programului „Prima Casă”
70% pentru actele în care magistrații/soții/copiii minori ai acestora au calitatea de dobânditori ai bunului
90% pentru actele în care notarii publici/soții/copiii minori ai acestora au calitatea de dobânditori ai bunului

IMPOZITUL PE VENITUL REALIZAT DIN TRANZACȚII IMOBILIARE

Acte intre vii

 • La transferul dreptului de proprietate și al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Succesiuni

 • Pentru succesiunile finalizate în termen de pana la 2 ani  nu se plătește impozit
 • Pentru succesiunile finalizate după 2 ani de la  deces : 1% din valoarea masei succesorale

Note

 • Impozitul se calculează la valoarea declarata de părți.  În cazul în care aceasta valoare este mai mica decât valoarea de expertiza a bunului, tranzacția se comunica obligatoriu organelor fiscale.
 • La actele de donație intre rude/afini pana la gradul 3 inclusiv, precum și intre soți nu se plătește impozit
 • La actele cu titlu oneros încheiate intre rude/afini pana la gradul 2 inclusiv, precum și intre soți, impozitul se calculează la  valoarea declarata de părți
 • La actele de partaj nu se datorează impozit
 • La actele de schimb impozitul se calculează la valoarea fiecărui bun în parte

TARIFE ANCPI

Intabulare

 • 0,15% din valoarea imobilului pentru persoane fizice
 • 0,5 %  din valoarea imobilului pentru persoane juridice

Eliberare Extras Informativ

 • 20 lei

Eliberare Extras de Autentificare

 • 40 lei

Eliberare copii arhivă

 • 5 lei/pagină – termen normal (3-4 zile lucrătoare)