Legalizare diverse tipuri de procuri la birou notarial Piatra Neamț.

Procură judiciară

Prin procura judiciară, o persoană care are sau urmează să aibă calitatea de parte într-un…

continuare Procură judiciară

Procură pentru bancă

Prin acest tip de procură sau împuternicire notarială, o persoană (mandantul) poate împuternici pe o…

continuare Procură pentru bancă

Procură ridicare pensie

În baza procurii notariale speciale pentru reprezentarea în fața instituțiilor sistemului public de pensii, persoana…

continuare Procură ridicare pensie