Împrumutul de consumație este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile și consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeași sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeași natură și calitate.

Atunci când o persoană acordă un împrumut fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispozițiile legale privind instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare.

În lipsa unei stipulații contrare, împrumutul se prezumă a fi cu titlu gratuit.

Cel mai adesea întâlnit în practica este împrumutul unor sume de bani. Acest tip de împrumut de consumație, până la proba contrară, se prezumă a fi cu titlu oneros (cu dobândă). Trebuie să se țină seama însă de faptul ca nu se poate dispune o dobândă mai mare decât limita admisa legal, care se stabilește prin legi speciale.