Activitatea notarială asigură persoanelor fizice, precum și celor juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum și exercițiul drepturilor și ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public și are statutul unei funcții autonome.

Activitatea notarială se înfăptuiește în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasa, de naționalitate, de origine etnică, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.

 • procuri generale de administrare, precum și revocări ale acestora
 • procuri de garantare
 • procuri de reprezentare în procedura succesorală
 • procuri speciale de vânzare/ cumpărare
 • contracte / ante-contracte
 • contracte de comodat / vânzare / partaj / schimb
 • contracte de donație / împrumut
 • contracte de închiriere / întreținere
 • contracte de ipotecă / rentă viageră
 • legalizări de copie
 • legalizări de semnătură
 • legalizări de specimen de semnătură
 • legalizări sigilii
 • legalizări traduceri
 • declarații de acceptare/ renunțare
 • eliberarea de certificate de executor testamentar
 • eliberarea de certificate de moștenitor
 • efectuarea verificărilor în registrele de evidenta prevazute de lege pentru dezbaterea succesiunii în instanță
 • lichidarea pasivului succesoral