Contractul de comodat auto sau împrumutul de folosință al unei mașini este un contract prin care o persoană, numită comodant, remite gratuit, spre folosință temporară, unei alte persoane, numită comodatar, automobilul respectiv, cu obligația celei din urmă sa-l restituie în natură, în individualitatea sa.

Acte necesare

  • acte de identitate părți;
  • talonul și cartea de identitate a mașinii;
  • pentru persoane juridice, act constitutiv, hotărâre AGA;
  • pentru autoturismul deținut de comodant prin contract de leasing, este necesar și acordul firmei de leasing cu privire la încheierea contractului de comodat – adresă emisă de societate în acest sens.