Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate. Prin sintagma „orice persoane interesate” se poate înțelege, cu titlu exemplificativ:

  • orice succesibil legal sau testamentar precum și creditorii acestora
  • orice creditor sau debitor al defunctului,
  • executorul testamentar, în situația în care există un testament prin care este instituit un executor testamentar,
  • orice reprezentant al succesibililor – tutori, curatori, mandatari, inclusiv avocați,
  • autoritatea administrației publice competente în cazul succesiunilor vacante,
  • secretarul unității administrativ teritoriale care în conformitate cu prevederile art.V pct.1 din Legea 133/2012, va comunica în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, Camerei Notarilor Publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale.