Procura de vânzare al unui imobil este un contract de mandat prin care proprietarul imobilului (mandantul) o împuternicește pe o altă persoana (mandatar) să vândă respectivul imobil.

Pentru că actul pe care urmează să-l încheie mandatarul va avea forma autentică (contractul de vânzare-cumpărare prin care se vinde un imobil poate fi încheiat în mod valabil numai la notariat), procura trebuie sa aibă aceeași formă pentru a fi valabilă (trebuie dată în fața notarului public și autentificată). Aceasta este consecința aplicării principiului simetriei de formă, reglementată de art. 2013 alin. 2 din noul Cod civil, potrivit căruia mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancțiunea aplicabilă actului însuși.

Acte necesare

  • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant) și (dacă este cazul) certificat de căsătorie vânzător ;
  • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite  să vândă imobilul (mandatar);
  • actul de proprietate al imobilului, în original, documentația cadastrala și încheierea de intabulare (dacă exista);
  • antecontractul de vânzare-cumpărare (dacă există).