Prin acest tip de procură sau împuternicire notarială, o persoană (mandantul) poate împuternici pe o alta (mandatarul) să o reprezinte în fața unei instituții bancare pentru realizarea unei operațiuni bancare în numele său. De exemplu, mandatarul poate fi împuternicit pentru semnarea unui contract de credit de nevoi personale, unui credit imobiliar cu ipotecă, pentru retragerea unor sume de bani din contul mandantului, constituirea sau lichidarea unui cont curent sau de depozit, emiterea sau ridicarea unui card bancar, transferul unor sume de bani prin ordin de plată, solicitarea extraselor de cont lunare etc.

Acte necesare

  • actul de identitate al părții care face împuternicirea (mandant), în original;
  • copia actului de identitate al părții împuternicite (mandatar) sau datele acestuia de identificare
  • pe lângă actele menționate mai sus, în funcție de obiectul procurii, pot fi solicitate și alte documente.