Dobânditorul unui automobil este obligat să îl înmatriculeze sau să îl înregistreze, după caz, înainte de a-l pune în circulație.

Înmatricularea se efectuează la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în a căror rază de competență proprietarul își are domiciliul sau sediul ori reședința, în cazul persoanei fizice cu domiciliul în străinătate. În cazul persoanei juridice, autovehiculul se poate înmatricula la autoritatea competentă în raza căreia persoana juridică are reprezentanțe, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unități subordonate.

Atât persoanele fizice cât și cele juridice pot înmatricula un autovehiculul prin mandatar, împuternicit prin procură notarială specială, care să le reprezinte în fața autorităților competente pentru depunerea actelor necesare obținerii certificatului de înmatriculare, ridicarea acestuia, a cărții de identitate a vehicului, a plăcuțelor de înmatriculare, inclusiv cele cu număr provizoriu, să semneze de primirea acestora etc.

Acte necesare pentru procură

  • actul de identitate al părții care face împuternicirea (mandant), în original;
  • copia actului de identitate al părții împuternicite (mandatar);
  • actele de proprietate ale autoturismului;