Procura de administrare a unui imobil este un act notarial prin care proprietarul bunului împuternicește o altă persoană să îndeplinească, să încheie și să execute orice acte și fapte juridice de administrare și conservare cu privire la imobilul respectiv. Procura se poate încheia la orice birou notarial din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulat.

Acte necesare procură administrare imobil

  • actul de identitate al proprietarului imobilului (mandant);
  • actul de proprietate al  imobilului;
  • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite să administreze imobilul (mandatar).