Acte necesare:

  • actul de identitate al părții care da procura, în original;
  • pe lângă actul menționat mai sus, în funcție de obiectul procurii, pot fi solicitate și alte documente.