Procura notarială de cumpărare a unui imobil (apartament, casă sau teren) este un contract de mandat prin care o persoană (mandantul) o împuternicește pe o alta (mandatar) să o reprezinte la notariat pentru cumpărarea unui imobil la un anumit preț, sau, după caz, la un preț negociat de către mandatar.

Pentru că actul pe care urmează să-l încheie mandatarul va avea forma autentică (contractul de vânzare-cumpărare prin care se vinde un imobil poate fi încheiat în mod valabil numai la un birou notarial), procura trebuie sa aibă aceeași formă pentru a fi valabilă (trebuie dată în fața notarului public și autentificată). Aceasta este consecința aplicării principiului simetriei de formă, reglementat de art. 2013 alin. 2 din noul Cod civil, potrivit căruia mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancțiunea aplicabilă actului însuși.

Acte necesare

  • actul de identitate al mandantului;
  • certificat de căsătorie cumpărător (dacă este cazul);
  • pe lângă actul menționat mai sus, în funcție de obiectul procurii, pot fi solicitate și alte documente.