1. Divorțul soților care nu au copii minori

 • Acte de identitate ale soților
 • Certificate de naștere ale soților (original sau copie legalizata)
 • Certificatul de căsătorie în original
 • Acte din care să rezulte ultima locuință comună a soților, dacă este cazul
 • Soții trebuie să fie de acord cu privire la:
  – Divorțul prin procedură notarială
  – Numele purtat după desfacerea căsătoriei
 • Pentru momentul depunerii cererii de divorț, soții pot fi reprezentați prin mandatar cu procura autentica și conținut predeterminat, situație care nu mai este posibila pentru termenul acordat, când se eliberează certificatului de divorț, fiind obligatorie prezența personală a soților
 • Neprezentarea soților la termenul acordat determină respingerea cererii

2. Divorțul soților din conviețuirea cărora au rezultat copii minori

 • Acte de identitate soți
 • Certificate de naștere ale soților (original sau copie legalizată)
 • Certificatul de căsătorie în original
 • Acte din care să rezulte ultima locuință comună a soților, dacă este cazul
 • Certificate de naștere ale copiilor minori (original sau copie legalizată)
 • Soții trebuie să fie de acord cu privire la:
  – Divorțul prin procedură notarială
  – Numele purtat după desfacerea căsătoriei
  – Exercitarea autorității în comun de către ambii părinti
  – Stabilirea locuinței copiilor minori după divorț
  – Modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre copii și părintele separat
  – Stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătura, pregătire profesionala a copiilor
 • Pentru momentul depunerii cererii de divorț, soții pot fi reprezentați prin mandatar cu procura autentica cu conținut predeterminat, situație care nu mai este posibila pentru momentul admiterii cererii de divorț când se eliberează certificatului de divorț, fiind obligatorie prezenta personal
 • Pentru protecția copilului, autoritatea tutelară de la domiciliul minorului va trebui să efectueze o anchetă, care se va materializa printr-un raport de ancheta psiho-socială din care trebuie sa rezulte ca exercitarea în comun a autorității părintești și stabilirea locuinței minorului reprezintă interesul superior al acestuia. Aceasta se va solicita autorității competente de către notarul public.
 • Atunci când minorul are 10 ani împliniți, va fi audiat de către notarul public, care va constata cele declarate de acesta printr-un proces verbal. Audierea minorului se face în prezența ambilor părinți
 • Neprezentarea soților la termenul acordat determină respingerea cererii
 • Orice alte acte solicitate de notarul public sau întocmite în cadrul procedurii

În cadrul procedurii se vor instrumenta și autentifica o serie de documente, care vor fi semnate de părți în fața notarului public. Acesta poate solicita ca cele enumerate în lista de mai sus să fie completate cu alte acte, în funcție de speța concretă. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.