Întocmirea de copii legalizate

Este obligatorie prezentarea în original a actelor de pe care se solicită copia legalizată.
Nu este obligatoriu ca partea care solicită copia să fie titularul actului.

Este posibil:

1. Să se legalizeze copia unui înscris care prezintă anumite particularități:

  • Plastifiat
  • Cu corecturi, modificări, ștersături, adăugiri semnate și ștampilate de autoritatea emitentă sau semnate de părțile care au întocmit însemnările respective (pentru înscrisurile sub semnătură privata).

2.  Să se  legalizeze o copie a unui înscris aflat în ARHIVA biroului

  • Valabilitatea unei astfel de copii este de  6 luni

3.  Să se  legalizeze un EXTRAS dintr-un înscris original prezentat de părți, în măsura în care nu se denaturează înțelesul actului
4. Să se  legalizeze o copie a unui înscris întocmit într-o limbă străină dacă înscrisul a fost TRADUS anterior de un interpret și traducător autorizat.

Nu se poate legaliza:

  • Copia de pe un înscris care este o copie simplă sau legalizată deja.
  • Copia de pe un înscris care este deja o copie certificată
  • Copia de pe încheieri/hotărâri/sentințe/decizii eliberate de instanță
  • Copia înscrisurilor care au modificări, ștersături, adăugiri