Locul deschiderii succesiunii prezintă un interes deosebit deoarece Dvs. trebuie să alegeți unul dintre birourile notariale care, prin lege, are competența stabilită de a dezbate succesiunea defunctului care vă interesează.

În materie de moștenire regulile de competență sunt imperative și absolute, ultimul domiciliu al defunctului sau reședința obișnuită avută până la momentul decesului fiind de natură a determina o competență exclusivă de la normele căreia nu se admit abateri cu excepția unor situații strict delimitate de lege.

A. Pentru cazul în care defunctul a avut ultimul domiciliu cunoscut stabilit pe teritoriul României, în conformitate cu art. 954 alin.2 Cod Civil, moștenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului.

Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, după caz, cu hotărârea judecătorească declarativă de moarte, rămasă definitivă

Competența soluționării procedurii succesorale notariale aparține „notarului public din biroul notarial situat în circumscripția teritorială a judecătoriei în care defunctul și-a avut ultimul domiciliu” conform art.15 lit. a)  din Legea nr.36/1995.

Pe înțelesul tuturor aceasta înseamnă că pentru un defunct cu ultimul domiciliu în Municipiul Piatra Neamț vă puteți adresa cu cererea dezbaterii succesiunii acestuia oricărui notar care are biroul cu sediul numai în Municipiul Piatra Neamț. Pentru un defunct cu ultimul domiciliu în oricare comună, sat, oraș ale județului Neamț, competent pentru a dezbate succesiunea acestuia este oricare notar care are sediul biroului situat în județul Neamț și exemplele pot continua.

B. Pentru cazul în care defunctul a avut ultimul domiciliu sau reședința obișnuită în afara României (element de extraneitate), competența soluționării unei succesiuni aparține organismelor abilitate ale țării în care defunctul își avea reședința obișnuită în momentul decesului, conform prevederilor art.4 din Regulamentul UE nr. 650/ 2012.