Notarul public poate legaliza semnătura parților numai pe înscrisurile pentru care legea nu cere formă autentică ca o condiție de valabilitate a actului, cu respectarea dispozițiilor din prezenta lege.
Pentru legalizarea semnăturii, părțile vor prezenta exemplarele înscrisului nesemnate.
Acte necesare:
  • exemplarele înscrisului, nesemnate;
  • acte de identitate;
  • pentru sigilii, sigiliul propriu-zis.