În cazul divorțului prin procedura notarială este admisibilă reprezentarea, dar numai la depunerea cererii de divorț, situație în care mandatul (procura specială încheiată în formă autentică) va cuprinde acordul soțului reprezentat (mandantului) cu privire la toate elementele menționate în cerere. În mandatul de reprezentare la depunerea cererii de divorț se va menționa că termenul comunicat mandatarului, conform art. 376 Cod civil, este termen în cunoștință pentru soțul reprezentat. Lipsa din mandatul de reprezentare a unuia din elementele menționate în cerere atrage respingerea cererii de divorț.

După înregistrarea cererii de divorț la RNECD și în registrul de divorțuri de la biroul notarial, notarul public va sesiza autoritatea competentă în vederea efectuării raportului de anchetă psihosocială, dacă soții au copii minori.

În situația în care pe parcursul procedurii divorțului unul din soți decedează, căsătoria încetează prin deces, iar procedura divorțului se clasează.

După eliberarea certificatului de divorț, foștii soți pot solicita notarului public  autentificarea unei convenții de lichidare a regimului matrimonial.

În cadrul procedurii divorțului cu copii minori, audierea minorilor cu vârsta peste 10 ani se face de către notarul public după realizarea, de către organele abilitate, a raportului de anchetă psihosocială.

În urma constatării divorțului, notarul public, pe baza înțelegerii soților, va stabili părintele cu care va locui minorul, întrucât potrivit art. 400 Cod civil copilul nu poate locui decât la unul dintre părinți.

Dacă în urma analizării cererii de divorț și a documentelor depuse la dosar rezultă că nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, condițiile legale, notarul public va întocmi o încheiere de respingere a cererii de divorț, părțile fiind îndrumate să se adreseze instanței, conform art. 374 Cod civil. În acest caz, respingerea cererii de divorț trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, motivul respingerii cererii de divorț, precum și îndrumarea părților către instanță.

Acte necesare:

  • actele de identitate ale celor doi soți;
  • certificatele de naștere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificate de naștere copii minori (dacă este cazul);
  • cerere completată în fața notarului.