Declarație pentru programul Prima Casa este unul dintre criteriile de eligibilitate pentru beneficiarul care achiziționează în cadrul programului o locuință finalizata (conform Art. 1 litera a) din Anexa 2 a Hotărârii nr. 717/2009, aplicabila din 19 aprilie 2010).

Legea prevede ca beneficiarul care urmează sa cumpere o casa prin acest program guvernamental trebuie sa facă dovada cu o declarație autentica pe propria răspundere ca îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

1) nu a deținut în proprietate exclusiva sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință pana la data solicitării creditului, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită;

2) cumpăra sau construiește o singura locuință, printr-un credit acordat și garantat în condițiile programului Prima Casă;

3) are calitatea de debitor sau împrumutat în raport cu finanțatorul.

Aceste condiții sunt reglementate de art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului OUG nr. 60/2009 privind unele masuri în vederea implementării programului «Prima casa», aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009.

Acte necesare:

  • actul de identitate al declarantului.