Recunoașterea unui copil reprezinta stabilirea, prin recunoașterea tatălui, a paternității copilului din afara căsătoriei.
Articolul 415 alin. (2) și (3) Noul cod civil dispune: „Copilul conceput și născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său. După moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenți firești”.
Recunoașterea se face prin declarație la serviciul de stare civilă, fie odată cu înregistrarea nașterii, fie după această dată; recunoașterea poate fi făcută și prin înscris autentic sau prin testament.
Dacă recunoașterea este făcută prin înscris autentic, o copie a acestuia este trimisă din oficiu serviciului de stare civilă competent, pentru a se face mențiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă.
Recunoașterea, chiar făcută prin testament, nu se poate revoca.

Acte necesare:

  • actul de identitate al părintelui care face declarația de recunoaștere a copilului;
  • datele de identificare ale copilului (nume, CNP, etc.).