Acte necesare:

  • actele de identitate ale părților;
  • acte de stare civilă și/sau de proprietate din care rezulta neconcordanța cu privire la nume.
Închide