Prin declarația de neacceptare a succesiunii (moștenirii), persoanele care nu au acceptat și nici nu au renunțat la succesiune în termenul legal de un an de la decesul defunctului, pot declara în fața notarului că nu au realizat acte de acceptare tacită a moștenirii în acest termen, rămânând astfel străine de moștenire.

Acte necesare:

  • actul de identitate și certificatul de naștere al persoanei care declară că nu a acceptat succesiunea (original);
  • certificatul de deces al defunctului;

Declarația de neacceptare poate fi dată numai individual și trebuie să se refere la un singur defunct.