Data certă reprezintă data calendaristică marcând momentul din care existență unui înscris sub semnătură privată nu mai poate fi contestată de către terți și care este considerată a fi pentru aceștia adevărata dată a acelui înscris.

Prin această procedură, notarul public confirmă faptul că actul respectiv există la data la care i-a fost prezentat acestuia, data trecută în încheiere emisă de notar nemaiputând fi contestată ulterior de către terți. Această procedură este utilă atunci când părțile, aflate în posesia unui înscris sub semnătură privată (încheiat numai între ele, fără intervenția vreunei autorități) trebuie să facă dovada că actul exista la o anumită dată în timp.

Acte necesare:

  • actul căruia urmează să i se dea dată certă (original);
  • actul de identitate al solicitantului (BI, CI etc.).