Autentificarea promisiunii bilaterale/unilaterale de vânzare/cumparare antecontract

  • Actele de identitate ale părților
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul
  • Actul de proprietate al bunului
  • Încheierea de intabulare, dacă există
  • Certificat fiscal din care să rezulte că nu exista datorii neachitate în legătură cu bunul care se împrumută (la solicitarea notarului)
  • Extras de carte funciară pentru informare (facultativ, în funcție de solicitarea notarului sau a părților ori a instituției de credit finanțatoare) – se obține prin intermediul biroului

În funcție de detaliile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare, fără ca partea să poată opune  lista de mai sus, al cărui cuprins are  numai caracter informativ. Ele pot fi obținute de părți sau prin intermediul biroului notarial.