Acte necesare:

  • actul de identitate al părintelui sau, după caz, părinților care își dau acordul în sensul plecării copilului lor minor în altă țară, însoțit de celălalt părinte sau, respectiv, de o terță persoană majoră;
  • datele de identificare ale persoanei însoțitoare (părinte, bunic sau terț);
  • certificatul de naștere al copilului minor;
  • copia pașaportului sau a cărții de identitate a copilului minor.