Acte necesare pentru procură semnătură electronică

  • cartea de identitate a administratorului societății sau, după caz, a reprezentantului PFA;
  • copie de pe cartea de identitate a persoanei împuternicite să depună declarațiile online;
  • certificatul de înregistrare fiscală al societății/persoanei fizice autorizate (“CUI-ul”);
  • certificat constatator – se poate obține și la notariat prin aplicația RECOM Online;
  • stampila societății;
  • actul constitutiv al societății.