Procura pentru eliberarea pașaportului copilului minor este un act notarial (contract de mandat) prin care un părinte îl împuternicește pe celălalt părinte sau o terță persoană să solicite eliberarea unui pașaport simplu pentru copilul lor minor.

Potrivit legii (Art. 7 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate), pentru minor, cererile care privesc eliberarea unui pașaport simplu se formulează de către:

 • a) ambii părinti;
 • b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte;
 • c) părintele căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă;
 • d) părintele în favoarea căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, prin care instanță a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • e) unul dintre părinți, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situațiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege (când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte. În aceste situații, autoritățile care eliberează pașaportul simplu temporar au obligația de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil);
 • f) părintele supraviețuitor;
 • g) reprezentantul legal al minorului;
 • h) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), f) şi g).

Documente necesare pentru eliberare procura pașaport minor:

 • actul de identitate al persoanei care da procura (mandantul), în original;
 • certificatul de naștere al minorului, în original;
 • copie după actul de identitate al persoanei împuternicite sau datele acesteia.