Moștenirea reprezintă transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în viață desemnate prin lege (moștenire legală) sau desemnate prin testament (moștenire testamentară).

Procedura succesorală, judiciară sau notarială reprezintă un ansamblu de reguli procedurale sau materiale ce trebuiesc urmate pentru a se realiza transmisiunea patrimonială,

Succesiunea este un mod de dobândire a dreptului de proprietate consacrat de noul cod civil și cuprinde cele mai complexe reguli prin care se realizează constatarea transmisiunii proprietății.

Vă vom reda pe scurt și în mod cât mai accesibil câteva reguli procedurale, fără a intra în detalii de practică juridică, această prezentare fiind o introducere în principalele aspecte ale devoluțiunii succesorale.