Declarațiile succesibililor. Dreptul de opțiune succesorală

În principiu, declarațiile succesibililor date în față notarului sunt supuse sancțiunilor prevăzute de Codul penal pentru declarațiile neadevărate.

Fără a intra prea mult în detalii cu privire la dreptul de opțiune succesorală, arătam că acesta reprezintă acel drept subiectiv, născut în persoana oricărui succesibil odată cu decesul celui care lasă moștenirea, de a alege între acceptarea moștenirii și renunțarea la aceasta.

Dreptul de opțiune este veriga ce îl transformă pe succesibil în succesor sau îl îndepărtează definitiv de la succesiune.

Dreptul de opțiune aparține tuturor succesibililor legali sau testamentari ai defunctului. În cazul în care aceștia au decedat înaintea exercitării dreptului de opțiune, moștenitorii lor vor dobândi inclusiv acest drept.