În cazul pierderii diplomei de bacalaureat, licență, sau o parte din acestea (foaie matricola) procedura este următoarea:

  1. declararea pierderii diplomei în Monitorul Oficial al României;
  2. după publicarea anunțului în Monitorul Oficial este necesara prezentarea cu pagina respectiva la notar pentru a se realiza declarația pe proprie răspundere.
  3. cerere către directorul instituției emitente a diplomei.

Acte necesare:

  • act de identitate;
  • datele de identificare ale diplomei pierdute (seria, data eliberării, autoritatea emitentă);
  • Monitorul Oficial în care ați publicat anunțul de pierdere al diplomei.