Acte necesare:

  • actele de identitate ale proprietarilor;
  • actele de identitate ale reprezentanților băncii, în original;
  • procura prin care reprezentanții băncii sunt împuterniciți sa semneze declarația, în original;
  • încheiere de intabulare și extras de informare;
  • contract de ipotecă.
Închide