Declarația de acceptare a succesiunii este actul notarial prin care succesibilul (persoana care îndeplinește condițiile legale pentru a putea moșteni) își însușește explicit titlul sau calitatea de moștenitor, consolidând transmisiunea moștenirii realizată de plin drept la data decesului defunctului.

Succesibilul care dorește să accepte succesiunea poate să dea această declarație numai în termenul de opțiune succesorală de un an de la data decesului prevăzut de art. 1103 din noul Cod Civil, la orice notar public din România sau la Consulatele României (pentru cetățenii aflați în străinătate).

Declarația de acceptare vizează doar întreaga succesiune. Cu alte cuvinte, cel care care dorește să moștenească nu poate accepta doar o parte din succesiune și să renunțe la cealaltă parte (de ex., să accepte un bun imobil lăsat de defunct, dar nu și creditul neachitat de către acesta din urmă). Este de reținut însă că moștenitorii legali și legatarii universali sau cu titlu universal răspund pentru datoriile și sarcinile moștenirii numai cu bunurile din masa succesorală, proporțional cu cota fiecăruia.

Acte necesare

  • actul de identitate al persoanei care acceptă succesiunea (original);
  • certificatul de naștere al persoanei care acceptă moștenirea și certificatul de căsătorie, după caz;
  • certificatul de deces al defunctului.