Este important de făcut distincția între data deschiderii succesiunii și data deschiderii procedurii succesorale notariale.

Moștenirea (succesiunea) unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia spune succint și concis noul nostru cod civil în art. 954 alin.1.

Dovada morții se face cu certificatul de deces sau hotărârea instanței competente prin care s-a declarat moartea, rămasă definitivă, în acest ultim caz, data decesului fiind cea stabilită în conținutul hotărârii judecătorești.

Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, cerere care poate fi făcută numai după deschiderea succesiunii (decesul) unei persoane deoarece transmisiunea moștenirii este o transmisiune pentru cauza de moarte (mortis causa).