Certificatul de moștenitor se eliberează la finalizarea procedurii succesorale notariale ca urmare a dezbaterilor necontencioase.

Conform art. 1132 Cod Civil „certificatul de moștenitor se eliberează de către notarul public și cuprinde constatări referitoare la patrimoniul succesoral, numărul și calitatea moștenitorilor și cotele ce le revin din acest patrimoniu, precum și alte mențiuni prevăzute de lege”.

Întreaga procedură notarială este considerată, ca de altfel orice altă procedură notarială, o „procedură necontencioasă”. Certificatul de moștenitor, act final al unei asemenea proceduri, nu poate fi decât un act de jurisdicție voluntară care are la bază convenția moștenitorilor (sau în cazul unui singur moștenitor, declarația acestuia) cu privire la recunoașterea reciprocă a calității de moștenitor, compunerea masei succesorale, cota parte deținută de defunct din bunurile aflate în comunitatea matrimonială, modalitățile în care se va putea face partajul succesoral.

Certificatul de moștenitor este un act constatator, declarativ de drepturi precum și un mijloc de dovadă a calității de moștenitor.