Ce este un notar ?

Notarul este un liber profesionist care îndeplinește acte de autoritate publică.

Numirea în funcție a notarului public, suspendarea și încetarea acestei calități atestă caracterul dublu al poziției notarului care este titular al unui serviciu de interes public și, totodată, un liber profesionist, membru al unei organizații profesionale.

Potrivit dispozițiilor Legii notarilor publici și a activității notariale, nr.36/1995, notarul public este numit de ministrul justiției, la propunerea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici. În mod simetric, suspendarea din funcție se dispune de ministrul justiției, la solicitarea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici, iar încetarea calității de notar public se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justiției.

Activitatea notarului public se bazează pe încrederea solicitanților, care se obține dacă notarul public este un consilier convingător și un confident discret al părților, capabil să le explice reglementările legale și să transpună voința lor în termeni juridici.

Funcția de notar public este autonomă ceea ce împiedică orice ingerință în întocmirea actelor notariale și în îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege în competența acestuia. Principiul stabilității în funcție este menit să garanteze echitatea și imparțialitatea în decizie a notarilor publici, într-un cuvânt, independenta acestora.

Notarul public își exercita atribuțiile ce îi sunt oferite prin lege în temeiul statutului funcției sale și nu în baza unui contract de muncă, presupunând un raport de subordonare.

În situația în care i se solicita îndeplinirea unui act care încalcă dispozițiile legale, notarul are la îndemână, ca instrument, încheierea de respingere motivată, care poate fi atacată de partea interesată în fața instanței judecătorești.

Caracterul necontencios al activității notariale separa esențial activitatea desfășurată de notarii publici de activitatea instanțelor judecătorești. Activitatea necontencioasa desfășurată de notarul public cu competență și imparțialitate evita declanșarea litigiilor și urmărește armonizarea intereselor părților.